shade
shade
פינת בטחון

 

שמירה במושב:

בשעות הלילה (23:00- 05:00) יש שמירה במושב. טלפון שומרים: 054-3697760

 

לידיעת התושבים- במידה ומישהו רואה רכב/אדם חשוד ומי שפרצו לו לבית נא להודיע ליגאל גדקר, השוטר הקהילתי של המועצה, 050-6273713