shade
shade
לוח שיעורים

לוח שיעורים - בית גמליאל
יוםשעהמקוםשיעורע"י
שבת שעה לפני תפילת שחרית ביה"כ הגדול גמרא מאיר פישר
ימי חול בין מנחה לערבית ביה"כ הגדול משנה הרב סלומון
ד' 20:30 בית אופיר בוכניק גמרא מאיר פישר
ו' אחרי תפילת שחרית של 7:00 ביה"כ הגדול רמב"ם אלי רוזנברג
ימי חול בין מנחה לערבית ביה"כ הגדול משנה הרב סלומון
ימי חול כ - 15 דקות בין מנחה וערבית שטיבל הלכה גרשון וינר
שבת חצי שעה לפני שחרית שטיבל מסכת שבת סבב
ג' שעה לפני מנחה ביה"כ הגדול מסכת סוכה, ביידיש הרב סלומון
א'/ב' 20:30, פעם בשבועיים בית נדלר פרשת שבוע צקי שלו
שבת אחרי מנחה קטנה עד מוצ"ש שטיבל נושאים שונים סבב
ד' אחרי ערבית ביה"כ הגדול מסכת קידושין הרב סלומון
א', ד' 16:00 ביה"כ הגדול תורה, לילדים ב'-ו' הרב סלומון
ב' 18:00 בית הרב גמרא, לילדים ו'-ז' הרב סלומון

 

 

שיעורי שבת:

 

 

07:30 - שיעור במסכת קידושין - גברים - בביה"כ הגדול, ע"י מאיר פישר.

 

08:00 - שיעור במסכת שבת - גברים - שטיבל, ע"י מעביר מתחלף

 

שבת אחה"צ, בתקופת האביב/קיץ - שעור פרקי אבות ופרשת שבוע - גברים ונשים - על הדשא בבית הרב, כולם מוזמנים - נשים וגברים. חצי שעה ראשונה פרקי אבות ע"י הרב, חצי שעה שניה פרשת שבוע ע"י אחד המשתתפים, מתחלף.

 

שבת אחה"צ - שעור גמרא מס' בבא בתרא - גברים - ביה"כ הגדול, ע"י הרב.

 

שבת אחה"צ - שיעור גמרא - גברים - בית המדרש בביה"כ הגדול, ע"י שמואל מרטין.

 

סעודה שלישית - שעור פרשת שבוע - גברים - ביה"כ הגדול, ע"י הרב.

 

16:15 - שעור פרשת שבוע לנשים - נשים - במגוון נושאים- פרשת שבוע, מדרש, ועוד, מיועד לכלל הנשים והנערות במושב, במועדון הותיקים, ע"י רבקה סלומון.

 

בין מנחה לערבית - שיעור פרשת שבוע - גברים ונשים - בשטיבל, מעביר מתחלף. (בד"כ עוזי שמש, בני יוסקוביץ או מאיר פישר)

 

בין מנחה לערבית - שיעור פרשת שבוע - גברים ונשים - במנחת ש"י, כולל סעודה שלישית, מעביר מתחלף. (בד"כ פינחס אלפרט או חנניה לוינגר). מי שרוצה לתרום את הארוחה מוזמן ליצור קשר עם אלעד דרורי 089422447 0523608926

 

מפי עוללים וינקים יסדת עז" (תהילים ח' –ג')

ציבור הילדים מוזמן לאמירת תהילים בבית הכנסת מנחת ש"י

ביום שבת בשעה: 13:15, מיד לאחר תפילת מנחה גדולה.

** צ'ופר לכל ילד, פרסים למתמידים .

**המעוניינים להקדיש את אמירת פרקי התהילים לרפואה, להצלחה ולכל מטרה מוזמנים לתרום בעין יפה ולהגדיל מפעל חשוב זה. בברכה, אריאל בריח.